برنامۀ‌ فضایی‌، آپولو

برنامۀ‌ فضایی‌ آپولو، به‌ عنوان‌ بخشی‌ از “مسابقۀ‌ فضایی‌” آمریکا و شوروی‌ سابق‌، توسط‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ اجرا گذاشته‌ شد. این‌ برنامه‌ عبارت‌ از سبقت‌ در دستیابی‌ به‌  کرۀ‌ ماه‌ ، با استفاده‌ از فضاپیماهای‌ سرنشین‌دار بود. آمریکاییها طی‌ چند سال‌ با سفینه‌ای‌ که‌ در مدار خود به‌ دور زمین‌ می‌چرخید، آزمایشهایی‌ انجام‌ دادند. سرانجام‌ در سال‌ 1968 میلادی‌ آنها یک‌ فضاپیمای‌ سرنشین‌دار به‌ فضا فرستادند که‌ کره‌ ماه‌ را دور زد و به‌ زمین‌ بازگشت‌. نقطۀ‌ اوج‌ این‌ برنامه‌، 20 ژوئیۀ‌ 1969 بود. در این‌ تاریخ‌، نیل‌ آرمسترانگ‌، اولین‌ انسانی‌ بود که‌ روی‌ سطح‌ کرۀ‌ ماه‌ قدم‌ گذاشت‌.

سبد خرید