پرداخت آنلاین

شما از طریق فرم زیر به حساب انتشارات پیام بهاران و نشر زیارت، پرداخت خواهید کرد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

شماره حساب ها

بانک ملی:

بانک ملت:

بانک شهر:

بانک صادرات:

سبد خرید