ماهواره‌ها

ماهواره یا قمر مصنوعی، به شیئی گفته می‌شود که روی مداری به دور شیئی بزرگتر می‌چرخد. برای مثال، ماه قمر طبیعی زمین است و در مسیری ثابت به‌طور مرتب زمین را دور می‌زند. اقمار طبیعی سیّارات دیگر را هم غالباً […]

ماهواره‌ها ادامه مطلب