قصه‌های سرزمین من4

شاه و ماهی 3

داستان هایی برگرفته از داستان های کهن و قصه های عامیانه و هفت پیکر نظامی گوینده: مریم نشیبا سردبیر: رعنا چگینی تهیه‌کننده: زهرا عبدالله زاده دستیار تهیه: وداد واقفی هنرمندان: علیرضا تابان ویدا شهشهانی اکبر مولایی بیتا خارستانی مهدی پر […]

شاه و ماهی 3 ادامه مطلب

ماهی و دریا

داستان هایی برگرفته از داستان های کهن و قصه های عامیانه و هفت پیکر نظامی گوینده: مریم نشیبا سردبیر: رعنا چگینی تهیه‌کننده: زهرا عبدالله زاده دستیار تهیه: وداد واقفی هنرمندان: علیرضا تابان ویدا شهشهانی اکبر مولایی بیتا خارستانی مهدی پر

ماهی و دریا ادامه مطلب

خیر و شر 1

داستان هایی برگرفته از داستان های کهن و قصه های عامیانه و هفت پیکر نظامی گوینده: مریم نشیبا سردبیر: رعنا چگینی تهیه‌کننده: زهرا عبدالله زاده دستیار تهیه: وداد واقفی هنرمندان: علیرضا تابان ویدا شهشهانی اکبر مولایی بیتا خارستانی مهدی پر

خیر و شر 1 ادامه مطلب

خیر و شر 2

داستان هایی برگرفته از داستان های کهن و قصه های عامیانه و هفت پیکر نظامی گوینده: مریم نشیبا سردبیر: رعنا چگینی تهیه‌کننده: زهرا عبدالله زاده دستیار تهیه: وداد واقفی هنرمندان: علیرضا تابان ویدا شهشهانی اکبر مولایی بیتا خارستانی مهدی پر

خیر و شر 2 ادامه مطلب

دختر زیرک

داستان هایی برگرفته از داستان های کهن و قصه های عامیانه و هفت پیکر نظامی گوینده: مریم نشیبا سردبیر: رعنا چگینی تهیه‌کننده: زهرا عبدالله زاده دستیار تهیه: وداد واقفی هنرمندان: علیرضا تابان ویدا شهشهانی اکبر مولایی بیتا خارستانی مهدی پر

دختر زیرک ادامه مطلب

جوجه نافرمان

زیر گنبد کبود شهری بود به اسم شهر تنبلی. چون همه ی مردم این شهر مسواک و خمیردندان داشتند ولی تنبلی می کردند که از آن ها استفاده کنند. گوینده: مریم نشیبا سردبیر: رعنا چگینی تهیه‌کننده: زهرا عبدالله زاده دستیار

جوجه نافرمان ادامه مطلب

شاه و ماهی 2

داستان هایی برگرفته از داستان های کهن و قصه های عامیانه و هفت پیکر نظامی گوینده: مریم نشیبا سردبیر: رعنا چگینی تهیه‌کننده: زهرا عبدالله زاده دستیار تهیه: وداد واقفی هنرمندان: علیرضا تابان ویدا شهشهانی اکبر مولایی بیتا خارستانی مهدی پر

شاه و ماهی 2 ادامه مطلب

الاغ پیر

داستان هایی برگرفته از داستان های کهن و قصه های عامیانه و هفت پیکر نظامی گوینده: مریم نشیبا سردبیر: رعنا چگینی تهیه‌کننده: زهرا عبدالله زاده دستیار تهیه: وداد واقفی هنرمندان: علیرضا تابان ویدا شهشهانی اکبر مولایی بیتا خارستانی مهدی پر

الاغ پیر ادامه مطلب

گل صداقت

داستان هایی برگرفته از داستان های کهن و قصه های عامیانه و هفت پیکر نظامی گوینده: مریم نشیبا سردبیر: رعنا چگینی تهیه‌کننده: زهرا عبدالله زاده دستیار تهیه: وداد واقفی هنرمندان: علیرضا تابان ویدا شهشهانی اکبر مولایی بیتا خارستانی مهدی پر

گل صداقت ادامه مطلب

شاه و ماهی 1

داستان هایی برگرفته از داستان های کهن و قصه های عامیانه و هفت پیکر نظامی گوینده: مریم نشیبا سردبیر: رعنا چگینی تهیه‌کننده: زهرا عبدالله زاده دستیار تهیه: وداد واقفی هنرمندان: علیرضا تابان ویدا شهشهانی اکبر مولایی بیتا خارستانی مهدی پر

شاه و ماهی 1 ادامه مطلب

سبد خرید