دانشنامۀ کوچک بدن انسان

واژه نامه

واژه‌نامه‌‌ واژه‌نامه‌ یک فرهنگ کوچک است که بعضی از لغات دشوار را که در کتاب آمده است توضیح می‌دهد. چنان‌چه در این کتاب به لغتی برخورد کردید که معنی آن‌ را نمی‌دانید احتمالاً آن را در این واژه‌نامه خواهید یافت […]

واژه نامه ادامه مطلب

اعضای مصنوعی

اندام‌های مصنوعی برای بدن انسان این روزها استفاده از اعضای مصنوعی برای افرادی که عضوی از بدن خود را از دست داده‌اند بیشتر و بیشتر می‌شود. از جملۀ این اعضا می‌توان از پای مصنوعی، دندان مصنوعی، باطری قلب و مفصل‌های

اعضای مصنوعی ادامه مطلب

امتحان بدن انسان

دانش‌ خود را بیازمایید دربارۀ بدن انسان چقدر می‌دانید؟ سعی کنید به سؤالات زیر پاسخ دهید تا دانش خود را در این مورد بیازمایید. پاسخ‌های درست را می‌توانید با مراجعه به مطالب دانشنامه کوچک بدن انسان (هم‌چنین در انتهای همین

امتحان بدن انسان ادامه مطلب

شباهت‌ها

نگاهی به مردم در سراسر جهان در خیابان به مردم نگاه کنید و تفاوت‌های بسیاری را در آن‌ها ببینید. حالا دوباره نگاه کنید. آیا می‌توانید شباهت‌هایی در بالا انداختن شانه‌ها، اخم کردن هنگام تفکّر، دست تکان دادن هنگام خداحافظی و

شباهت‌ها ادامه مطلب

آمادگی جسمانی

تناسب اندام، شما را سالم نگاه می‌دارد آمادگی جسمانی باعث می‌شود تا فرد کارهای روزمره را بدون احساس خستگی و از نفس افتادن انجام دهد. هم چنین آمادگی جسمانی به افراد کمک می‌کند تا در دوران پیری سالم بمانند. تندرستی

آمادگی جسمانی ادامه مطلب

سبد خرید