,

اخلاق ربانی – تأدیب غضب – کبر و تواضع

12,000 تومان

کبر و تواضع

در انبار موجود نمی باشد

دسته: ,

بعد از عقل، دومین قوّۀ اصیل در انسان، عبارت از قوّۀ غضبیّه است. علمای اخلاق برای این قوّه، بیست‏ و‏ یک رذیله شمارش کرده‏‌اند. این رذایل از حالت افراط و تفریط نفس به وجود می‏‌آیند؛ البتّه در آنجایی که نفس انسان از حالت اعتدال خارج می‏‌گردد.
رسائل مباحث قوّۀ غضبیّه در شش مجلد تدوین و ارائه می‏‌گردد.
کتاب اوّل: شامل مباحثی پیرامون جبن، خوف و رجاء می‏‌باشد.
کتاب دوم: شامل مباحثی پیرامون کِبَر و صِغَر نفس، ثبات نفس، طرح کلی خودسازی، عیب‏‌جویی، سوء ظنّ، خشم، حلم است.
کتاب سوم: مباحثی پیرامون انتقام جویی، عفو، عنف و رفق، سوءخلق، حِقد، لعن، طعن را مطرح می‏‌سازد.
کتاب چهارم: شامل مباحثی پیرامون عُجب و انکسار نفس است.
کتاب پنجم: مباحثی پیرامون کِبر و تواضع را در بر دارد.
کتاب ششم: شامل مباحثی پیرامون ذلّت، افتخار، استحقار نفس، بغی، انقیاد نفس، تزکیۀ نفس و اقرار، عصبیّت و کتمان حقّ، انصاف و استقامت بر حقّ، قساوت و رقّت است.

این کتاب پنجم از این مجموعه است . پیرامون کبر و تواضع می‌باشد.

فهرست مطالب این کتاب به شرح ذیل می‌باشد:

مقدّمه

جلسۀ اوّل

کبر

نماد کبر

متکبّر وارد بهشت نمی‏‌شود

تکبّر و کبر

ذکر توسّل؛ تکبّر حضرت ‏زینب(س)

جلسۀ دوم

پیامدهای کبر

کبر درونی، بیرونی و اعتباری

آفت هولناک

حجاب بزرگ

مانع فضایل و باعث رذایل

مانع شناخت صحیح انسان

مانع ورود حکمت در دل

انکار قیامت

در جامعه به‏ جایی نمی‏‌رسد

واژگونی خسروپرویز

کبر فقط برازندۀ خدا است

جلسۀ سوم

اقسام کبر

کبر نسبت‏ به خداوند

عمل به دستورات مکتب الهی

کبر نسبت‏ به پیامبران الهی

کبر، نسبت‏ به انسان‏‌های دیگر

چشم‏‌پوشی از حقّ و ستیزه با اهل حق

مبارزه با خدا

خصوصیّات کبر

معیار و ملاک کبر

مراتب کبر

ملازمۀ کبر و عوارض آن

کبر را معالجه کن

کبر و تواضع ابلیسی

کبر فقط برازندۀ خداست

جلسۀ چهارم

راه علمی درمان کبر

مقایسه با سایر موجودات

راه های علمی دیگر

پیامدهای کبر

وارونگی حقّ و باطل

ملعون‏ شدن

رسوایی در جامعه

فرشته و ناصیه

خواری ریشۀ تکبّر

تحلیل واقعی خودبزرگ‏‌بینی

پسِ گردنیِ خدا

تکبّر، کلّ روح را می‏‌گیرد

امکان مقایسه نیست

از فردایت خبر داری؟

عاقبت ثعلبه و حُرّ

فضیلت بیم بر کبر

ناراحتیِ قرب

جلسۀ پنجم

جایگاه مقایسه

طرح سؤال

فضیلت برتری دارد

فضیلت و رذیلت ذاتی نیست

معیار مکتبی فضیلت

نزدیک‌ترین و دورترین مردم به خدا

عامل زورگویی به دیگران

پیامد های کبر در قیامت

راه علمی درمان کبر

حشر انسان متکبّر

اهل بهشت نخواهد بود

جایگاه متکبّر در جهنّم

جایگاه امام‏ زمان(عج)

هدفِ آفرینش

روح عالم

ولایت تکوینی و تشریعی

بازوی احکام الهی

جلسۀ ششم

نشانه‏‌های کبر

گام اوّل و دوم

اهمّیت تذکّر در خلوت

تقدّم و تأخّر در سلام

حالت صحبت‏ کردن با دیگران

روش راه رفتن

راه رفتن متکبّرانه!

شیوۀ نشستن

تقوای عملی داشته باش

تواضع کبرآمیز

رفع حوائج روزمره

خودت کارها را انجام بده

پوشش متکبّرانه

جلسۀ هفتم

نشانه‌‏های کبر

سلام کردن به دیگران

رفت‏‌وآمد با ثروتمندان

هم‏‌سفره با خدمتکاران

هم‌نشینی با مؤمنین تهی‏دست

نشستن در مقابل ایستاده‏‌ها

پیش‏‌قراول شدن

روش پیغمبر(ص)

آثار استغفار

عمل مشترک ماه‏‌های رجب و شعبان

شست‏‌وشوی روح

راه بهره‏‌مندی از معنویّات

جلسۀ هشتم

معنای تواضع

در مقابل کبر

معنای لغوی

معنای اصطلاحی علمای اخلاق

حالت روحی و عمل خارجی

رضایت به مقام پایین‏‌تر از استحقاق

استحقاق لازم است

مانع مزیّت‏‌یابی برای خود

خاک‌ساری در برابر خدا

خاک‌ساری در برابر حق

فضیلت، حالت اعتدالی است

کبر، تواضع و ذلّت

تواضع در جامعه

تواضع در ذات انسان

تواضع نسبت‏ به خدا و حق

معیار در تفاوت تعریف‏‌ها

تواضع عملی

جلسۀ نهم

درجات تواضع

سفارش اسلام به تواضع

فرمان خدا به پیغمبر(ص)

حالت تعادلی روح

حدود تواضع

آنچه برای خود می‏‌پسندی

رضایت به مقامی پایین‏‌تر از شایستگی

حالتی که عبادت است

رفعت مقام

آثار تواضع

امداد غیبی برای انسان متواضع

ذکر توسّل

شخص را زدند امّا شخصیّت را نه

جلسۀ دهم

مرور مباحث گذشته

آثار تواضع

رفعت مقام دنیایی

متواضع تا عرش می‏رود

رفعت مقام معنوی

تواضع دلیل قرب

علّت نزدیکی حضرت‏ موسی(ع) به خدا

انبیا(ع) متواضع‏اند

یکی از شرایط نبوّت

جلسۀ یازدهم

مرور مباحث گذشته

شخصیّت‏‌ساز

آثار تواضع

محبوبیّت نزد خدا

سلامت دین

چشیدن شیرینی عبادت

عبادت بدون تواضع شیرین نیست

شرط قبولی عبادت

کدام عبادت قبول است

بیرون و درون متواضع باشد

تواضع برای خدا

ریشۀ هر جوهر گرانبها

انگیزۀ تواضع

تساوی اخذ و اعطا

مرز تواضع

اقسام تواضع

جلسۀ دوازدهم

تواضع در بعد شخصی

به آنچه داری راضی باش

قناعت

به پایین‌‏تر از شأنت راضی باش

تواضع پیغمبر اکرم(ص)

تمیزپوشی یا شیک‏‌پوشی

انفاق متکبّرانه

چشم و هم‏‌چشمی ممنوع

تواضع با برادران دینی

تواضع در بُعد اجتماعی

برخورد امام‏ رضا(ع)

افکار انسان‏‌های مادّی‏‌گرا

راه رسیدن به تواضع

معیار فضیلت در اسلام

زمینه‏‌سازی برای تواضع

نتیجۀ فخرفروشی

به روزگار محتاج‏ شدنت فکر کن

تواضع امام‏ علی(ع)

چگونه متواضع باشیم

جلسۀ سیزدهم

تواضع در پوشش

پوشش کرامت

تأثیر پوشش بر تواضع و کبر

پوشش یک مرجع تقلید

تواضع معلّم

باطل شدن مطلب حقّ

تواضع در علم

تواضع شاگرد

نشانۀ جهل

زمینه‌‏ساز بینش حقیقی

حکمت‌‏ساز

سرآمد زیرکی

تواضع نجّاشی

تواضع در تجدید نعمت

سبب رفعت انسان

سجدۀ شکر

آثار اُخروی تواضع

رفعت در قیامت

رفعتی بی‏‌نهایت

رابطۀ تواضع و شرافت

استثنا در تواضع

جلسۀ چهاردهم

مرور مباحث گذشته

سوءاستفاده از تواضع دیگران

معنای عام و خاصّ حق

تواضع در برابر فروع دین

مطیع اوامر و نواهی

بحث اصول دین جداست

فلسفۀ احکام

فروع دین تعبدی است

مطیع فلسفه احکام یا مطیع خدا؟!

احکام، فلسفه دارد

یقین اجمالی

در پذیرش اصول، دنبال فلسفه باش

اهل گفتار زیاد و اهل عمل کم

بدون دانستن فلسفۀ حکم، آن را بپذیر

احتمال خلاف نده

مراتب تواضع در برابر فروع دین

جلسۀ پانزدهم

تحصیل تواضع در برابر فروع دین

هدایت الهی؛ راه نجات

شناخت عقلی وهم‏‌آمیز است

شناخت عقلی نیازمند هدایت الهی

اعتماد به اوامر الهی

استقامت در انجام اوامر الهی

تعبّد ابن‏‌ابی‏‌یعفور

جایگاه تعقّل در مکتب

چگونه به هدایت الهی برسیم

هدایت اجمالی؛ فطرت

هدایت تفصیلی؛ بصیرت

میراث الهی

روشن‌گری الهی

بالاترین حکمت بندگی

تعبد امام ‏حسین(ع)

شناخت حقیقی

شناخت در دعای عرفه

جلسۀ شانزدهم

جهات درجۀ دوم تواضع در برابر حقّ

۱. رضایت به برابری با انسان مسلمان

هر دو بنده‏ایم

کافر از این دایره خارج است

منشا عقد اخوت الهی

کفّار سرپرست ندارند

۲. عدم تضییع حقّ دشمن

از سرزنش نهراس

در مقابل کوتاهیِ او کوتاهی نکن

واکنش زبانی و عملی

مؤمن این گونه است

تجاوز به حقّ نمی‏کند

معیار حق، مکتب الهی است

۳. قبول عذرخواهی دیگران

یکی از برزگترین زشتی‏‌ها

کلام زین‏‌العابدین(ع)

جلسۀ هفدهم

تواضع در برابر خدا

فرود آمدن در مقام بندگی

انواع خدمت به مولا

استحسان ممنوع

دخالت نظر شخصی

نظرت را کنار بگذار

صرف‏‌نظر از فواید خدمت

خدمت مخفیانه

خدمت بی‏منّت

بطلان عبادت

چشم‏‌پوشی از حقّ خود

طلبکار نباش!

خود را مستحقّ ندان

چشم‏‌پوشی از خود

هر چه دارم از اوست

زمینه‏‌ساز حالت فناء فی‏‌الله

جلسۀ هجدهم

اقسام تواضع در برابر خدا

تواضع مبتدیان

تواضع متوسّطان

تواضع منتهیان

حقیقت تواضع؛ مشاهده و شناخت به خدا

اقسام متواضعان

مشاهده و شناخت به خود

زیربنای تواضع

۱. تواضع اولیای کامل و انبیا(ع)

اصالت تواضع برای خدا

مقام محبّت

۲. تواضع اهل معرفت

۳. تواضع حکمای الهی

۴. تواضع مؤمنین

ریشۀ تواضع

آثار تواضع

۱. زیبایی ها از آنِ خداوند است

لذّت حقیقی

۲. رنج کشیدن پروانه‏‌وار

ذکر توسّل؛ گریۀ متواضعانۀ حضرت‏ مُسلم(ع)

کتاب‌نامه

فهرست آیات

فهرست روایات

فهرست نمایه

فهرست اشعار

مروری بر زندگی‎نامۀ حضرت‎ استاد(ره)

دربارۀ مؤسّسۀ مصابیح‎الهُدیٰ

گروه سنی

زبان

فارسی

قطع

نوع جلد

چندرنگ

نوع کاغذ

تحریر

نوبت چاپ

1

تعداد صفحه

280

شابک

9786006940205

نویسنده

حضرت آیت الله مجتبی تهرانی(ره)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اخلاق ربانی – تأدیب غضب – کبر و تواضع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + هفت =

سبد خرید