ماشین‌های‌ کشاورزی‌

بسیاری‌ از کارهای‌ کشاورزی‌ که‌ در قدیم‌ با دست انجام‌ می‌شد، امروزه‌ به‌وسیله ماشین‌ انجام‌ می‌شود. ماشین‌آلات‌ انجام‌ کارها را بسیار آسان‌تر می‌کنند. ابزارآلات‌های اولیه‌ کشاورزی‌ بسیار ساده‌ بودند؛ از قبیل‌ بیل‌ها و گاوآهن‌های‌ کوچک‌ که‌ برای‌ برگرداندن‌ خاک‌ به‌کار می‌رفتند؛ یا داس‌ها که‌ برای‌ درو کردن‌ محصول‌ (گندم‌) به‌کار می‌رفتند. امروزه‌ ماشین‌آلات‌ پیچیده‌ کشاورزی ‌تقریباً تمام‌ کارهای‌ زراعی‌ را انجام‌ می‌دهند؛ از دوشیدن شیر گاوها گرفته، تا سم‌پاشی علف‌های‌ هرز.
صرفه‌ جویی‌ در وقت‌ و کار
یکی‌ از مهم‌ترین‌ ماشین‌آلات‌ کشاورزی‌، تراکتور است‌. تراکتور ماشین‌ پر قدرتی‌ با چرخ‌های‌ بزرگ‌ است‌ که‌ برای‌ کشیدن‌ سایر ماشین‌آلات‌ و حمل‌ بارهای‌ سنگین‌ به‌کار می‌رود.
کشاورزان‌ قبل‌ از بذرافشانی‌، زمین‌ را با دقت‌ آماده ‌می‌سازند؛ یعنی‌ ابتدا به‌وسیله شخم،‌ خاک‌ را برمی‌گردانند. این‌ عمل‌، علف‌های‌ هرز را مدفون می‌سازد. سپس تکه‌های‌ بزرگ‌ خاک‌ را که‌ از مرحله ‌شخم‌ باقی‌ مانده‌، به‌وسیله‌ شخم‌زن‌ یا کلوخ‌شکن‌، خرد می‌کنند. بعد به‌وسیله‌ ماشین‌ بذر کار، تخم‌ها را در شیارهای‌ طولانی‌ و مستقیم‌ می‌کارند و همزمان‌، آن‌ها را با خاک‌ می‌پوشانند. ماشین‌آلات‌ دیگری‌، کود یا سموم‌ دفع‌ آفات‌ را در مزرعه‌ می‌پاشند. همه این ‌ماشین‌آلات‌ به‌وسیله‌ تراکتور کشیده‌ می‌شوند.
ماشین‌های‌ مخصوصی‌ برای‌ درو کردن‌ انواع ‌مختلف‌ محصول‌ مانند رازک‌، نخود و سیب‌زمینی ‌ساخته‌ شده‌ است‌. کمباین‌، محصولاتی‌ مانند گندم‌ را درو و دانه‌ را از ساقه‌ جدا می‌کند. ماشین‌آلات ‌دیگری‌ وجود دارد که‌ محصول‌ را بعد از درو و انبارشدن‌ خشک‌ و خرد می‌کنند و به‌صورت‌ خوراک‌ برای دام‌ها درمی‌آورند.

در سال‌ 1826م‌ اولین‌ ماشین‌ دروگرعملی‌ و مناسب به وسیله پدر روحانی «پاتریک بِل» طراحی شد.
در سال‌ 1902، اولین‌ تراکتور بنزینی‌ به‌نام‌ «ایوِل‌» ساخته‌ شد.

👇 این یک‌ دستگاه‌ شخم‌زنی‌ است که ‌به‌وسیله تراکتور کشیده ‌می‌شود. کارد گاو آهن‌ زمین‌ را می‌شکافد، خیش‌ خاک‌ را بالا می‌آورد و خاک‌ برگردان‌، خاک را برمی‌گرداند.

 

👇 این کمباین، ساقه را می‌بُرو و دانه را از کاه جدا می‌کند


بخشی از کتاب دانشنامه آکسفورد، علم و تکنولوژی از انتشارات پیام بهاران

صفحه 106

 

سبد خرید