فضا و اختر شناسی

 خسوف‌ و کسوف‌

خسوف‌ و کسوف‌، هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ سایۀ‌ یک‌ سیاره‌ یا ماه‌، روی‌ دیگری‌ می‌افتد. اگر این‌ سایه‌، همۀ‌ سیاره‌ یا ماه‌ را بپوشاند، خسوف‌ یا کسوف‌ کامل‌ پدید می‌آید؛ و اگر تنها قسمتی‌ از سیاره‌ یا ماه‌ را در …

 خسوف‌ و کسوف‌ ادامه مطلب

 صورت‌ فلکی‌

در زمانهای‌ قدیم‌، طرحهای‌ سادۀ‌ ستارگان‌ در آسمان‌، صورتهای‌ فلکی‌ را تشکیل‌ می‌دادند. خدایان‌ باستان‌، قهرمانان‌، حیوانات‌ و سایر شکلهای‌ موجود در زندگی‌ روزانۀ‌ مردم‌ که‌ در این‌ طرح‌ها دیده‌ می‌شدند، عامل‌ نامگذاری‌ صور فلکی‌ بودند. (مانند «اوریون‌» که‌ صورت‌ …

 صورت‌ فلکی‌ ادامه مطلب

  ستارۀ‌ دنباله‌دار

ستاره‌های‌ دنباله‌دار، در مسیرها یا مدارهایی‌،  منظومۀ‌ شمسی‌  را دور می‌زنند. این‌ ستاره‌ها گاهی‌ از نزدیک‌ خورشید و گاهی‌ نیز از نقطه‌ای‌ با فاصلۀ‌ زیاد از مدار پلوتون‌ که‌ دورترین‌ سیاره‌ است‌، عبور می‌کنند. هر دور کامل‌ یک‌ ستارۀ‌ دنباله‌دار …

  ستارۀ‌ دنباله‌دار ادامه مطلب

 سیاهچاله‌

ستارگان‌ به‌ طور عمده‌ از هیدروژن‌ ساخته‌ شده‌اند. تبدیل‌ هیدروژن‌ به‌ هلیوم‌، سبب‌ می‌شود ستارگان‌، مانند خورشید، نور و گرما تولید کنند. وقتی‌ تمام‌ سوخت‌ هیدروژن‌ یک‌ ستارۀ‌ بزرگ‌ به‌ اتمام‌ می‌رسد، متلاشی‌ می‌گردد. این‌ از هم‌ پاشیدن‌ ستاره‌ را …

 سیاهچاله‌ ادامه مطلب

 برنامۀ‌ فضایی‌، آپولو

برنامۀ‌ فضایی‌ آپولو، به‌ عنوان‌ بخشی‌ از “مسابقۀ‌ فضایی‌” آمریکا و شوروی‌ سابق‌، توسط‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ اجرا گذاشته‌ شد. این‌ برنامه‌ عبارت‌ از سبقت‌ در دستیابی‌ به‌  کرۀ‌ ماه‌ ، با استفاده‌ از فضاپیماهای‌ سرنشین‌دار بود. آمریکاییها طی‌ چند …

 برنامۀ‌ فضایی‌، آپولو ادامه مطلب

سبد خرید