خزندگان

خزندگان و دوزیستان

خزندگان و دوزیستان خزندگان و دوزیستان جانورانی خونسرد هستند. بیشتر دوزیستان مانند قورباغه‌ها و وزغ‌ها کنار آب زندگی می‌کنند. خزندگان مثل مارها و مارمولک‌ها، هم در آب و هم در خشکی زندگی می‌کنند. جانوران خونسرد خون‌سرد بودن به این معنی …

خزندگان و دوزیستان ادامه مطلب

سبد خرید