پروانه‌

پروانه‌ها، از تیرۀ‌ حشره‌های‌ پرنده‌ هستند. حدود 17000 نوع‌ پروانه‌ وجود دارد که‌ با بیدها، هم‌خانواده‌ محسوب‌ می‌شوند. آنها در بیشتر نقاط‌ جهان‌ و حتی‌ در شمالی‌ترین‌ نقطۀ‌ قطب‌ شمال‌ نیز زندگی‌ می‌کنند.

پروانه‌ها، رنگها و اندازه‌های‌ متنوعی‌ دارند. یکی‌ از کوچکترین‌ آنها، پروانۀ‌ کوچک‌ آبی‌ رنگ‌ آفریقای‌ جنوبی‌ است‌ که‌ فاصلۀ‌ دو سر بالهایش‌ فقط‌ 14 میلیمتر است‌.

بزرگترین‌ پروانه‌، به‌ نام‌ “بال‌ پرنده‌ای‌ ملکۀ‌ الکساندرا” است‌ که‌ فاصلۀ‌ دو سر بالهایش‌ به‌ 28 سانتیمتر می‌رسد.

پروانه‌، زندگی‌ خود را به‌صورت‌  کرم‌ ابریشم‌  آغاز می‌کنند که‌ از تخم‌ خارج‌ می‌شود. کرمهای‌ ابریشم‌، با خوردن‌ گیاهانی‌ که‌ روی‌ آنها از تخم‌ خارج‌ شده‌اند، زندگی‌ خود را می‌گذرانند. آنها در دوران‌ رشد، چند بار پوست‌ می‌اندازند. زمانی‌ که‌ کرم‌ به‌ اندازۀ‌ کافی‌ رشد می‌کند، به‌ یک‌ “شفیره‌” با پوسته‌ای‌ سخت‌ تبدیل‌ می‌شود شفیره‌، داخل‌ این‌ پوسته‌ به‌ پروانه‌ای‌ بالغ‌ تبدیل‌ می‌شود. وقتی‌ زمان‌ مناسب‌ فرا می‌رسد، پروانه‌ پوسته‌ را می‌شکافد و برای‌ یافتن‌ جفت‌ و تخمگذاری‌ به‌ بیرون‌ پرواز می‌کند.

برخی‌ از پروانه‌ها مهاجرت‌ می‌کنند. آنها در زمان‌ خاصی‌ از سال‌ از یک‌ نقطۀ‌ جهان‌ به‌ نقطۀ‌ دیگر می‌روند. یکی‌ از مشهورترین‌ پروانه‌ها، پراونۀ‌ سلطنتی‌ است‌ که‌ در آمریکای‌ شمالی‌ زندگی‌ می‌کند. این‌ پروانه‌ها تمام‌ فصل‌ تابستان‌ را در سراسر ایالات‌ متحدۀ‌ آمریکا، کانادا و آلاسکا، به‌ سر می‌برند و در فصل‌ پاییز به‌ صورت‌ گروهی‌ به‌ سمت‌ مکزیک‌، فلوریدا و کالیفرنیای‌ جنوبی‌ پرواز می‌کنند و زمستان‌ را در آنجا می‌گذرانند. در فصل‌ بهار، پروانه‌های‌ سلطنتی‌ دوباره‌ به‌ سمت‌ شمال‌ پرواز می‌کنند.

سبد خرید