بوروندی‌

بوروندی‌، کشور کوچکی‌ در مرکز آفریقاست‌. این‌ کشور در میان‌ کشورهای‌ تانزانیا، زئیر و رواندا قرار گرفته‌ است‌. بیشتر مردم‌ این‌ سرزمین‌ از تیرۀ‌ بانتو هستند و به‌ کشاورزی‌ اشتغال‌ دارند. بوروندی‌، یکی‌ از فقیرترین‌ کشورهای‌ آفریقایی‌ است‌ و بیشترین‌ تراکم‌ جمعیت‌ را در قارۀ‌ آفریقا دارد. جمعیت‌ این‌ کشور 000/022/6 نفر و پایتخت‌ آن‌ “بوجامبورا” است‌.

سبد خرید