بورکینافاسو (ولتای‌ عُلیا)

بورکینافاسو، یکی‌ از جمهوریهای‌ غرب‌ آفریقاست‌ که‌ به‌ آب‌ راه‌ ندارد. نام‌ قبلی‌ آن‌ “ولتای‌ عُلیا” بود که‌ در سال‌ 1984 تغییر یافت‌. این‌ کشور در سال‌ 1896 میلادی‌ زیر سلطۀ‌ فرانسه‌ قرار گرفت‌ و در سال‌ 1960 به‌ استقلال‌ کامل‌ دست‌ یافت‌. بیشتر مردم‌ بورکینافاسو، کشاورز هستند و گاو، گوسفند و بز، پرورش‌ می‌دهند. کشاورزان‌ این‌ کشور، ارزن‌، ذرت‌ و برنج‌ نیز کشت‌ می‌کنند. این‌ کشور، دارای‌ معدنهای‌ ارزشمندی‌ همچون‌ طلا و بوکسیت‌ (نوعی‌ سنگ‌ معدن‌ آلومینیوم‌) است‌ که‌ هنوز مورد استفاده‌ قرار نگرفته‌اند. جمعیت‌ بورکینافاسو 000/653/9 نفر و پایتخت‌ آن‌ شهر “واگادوگو” است‌.

سبد خرید