بلغارستان‌

بلغارستان‌ یکی‌ از کشورهای‌  اروپای‌  شرقی‌ است‌. این‌ کشور همچون‌ چند کشور دیگر اروپای‌ شرقی‌، دارای‌ حکومت‌ کمونیستی‌ و محدودیت‌ آزادیهای‌ فردی‌ است‌. البته‌ از اواخر دهۀ‌ 1980، دولت‌ این‌ کشور، بیشتر به‌ سمت‌ دموکراسی‌ گام‌ برداشته‌ است‌.

جمعیت‌ بلغارستان‌ به‌ 000/000/9 نفر و مساحت‌ آن‌ به‌ 912/110 کیلومتر مربع‌ می‌رسد و پایتخت‌ آن‌، شهر “صوفیه‌” است‌.

بلغارستان‌، از شمال‌ به‌ رشته‌ کوههای‌  بالکان‌ ، و از سمت‌ شرق‌ به‌ مناطق‌ تفریحی‌ کنارۀ‌  دریای‌ سیاه‌  محدود است‌. در مرکز این‌ کشور درۀ‌ بسیار پهناوری‌ قرار دارد که‌ دارای‌ مزرعه‌های‌ زیادی‌ است‌. کشاورزان‌ این‌ منطقه‌، میوه‌، گل‌، سبزیجات‌، غلات‌ و تنباکو کشت‌ می‌کنند. این‌ کشور، دارای‌ معدنها و کارخانه‌های‌ فراوانی‌ است‌.

سبد خرید