برونئی‌

برونئی‌، کشور کوچکی‌ است‌ که‌ در شمال‌ غربی‌ جزیرۀ‌ بورنئو (اندونزی‌) قرار گرفته‌ است‌. وسعت‌ این‌ کشور، تقریباً 14 کشور ولز و جمعیتش‌ حدود 370 هزار نفر است‌. صادرات‌ اصلی‌ این‌ کشور، نفت‌، کائوچو و چوب‌ است‌. این‌ کشور، در سدۀ‌ 1800، محل‌ توقف‌ کشتیهای‌ انگلیسی‌ در راه‌ سفر به‌ چین‌ بود. برونئی‌ در سال‌ 1888 مستعمرۀ‌ انگلستان‌ شد و در سال‌ 1984 ، توسط‌ یک‌ حکومت‌ سلطان‌ نشین‌، استقلال‌ کامل‌ خود را به‌ دست‌ آورد. پایتخت‌ برونئی‌، بندر “سری‌ بگاوان‌” است‌.

سبد خرید