کتاب‌ مقدس‌

این‌ کتاب‌، کتاب‌ مقدس‌ دین‌ یهود و مسیحیت‌ است‌ که‌ دو بخش‌ دارد. بخش‌ اول‌، تورات‌ عهد عتیق‌ نامیده‌ می‌شود که‌ تاریخ‌ قوم‌ یهود و تعالیم‌ پیامبران‌ آنها قبل‌ از تولد حضرت‌  عیسی‌ مسیح‌  (ع‌) را در بردارد. در بخش‌ دوم‌ که‌ معروف‌ به‌ انجیل‌ است‌، زندگی‌ و گفته‌های‌ حضرت‌ عیسی‌ (ع‌) و مریدانش‌ آمده‌ است‌.

سبد خرید