بوتان‌

بوتان‌، کشوری‌ کوهستانی‌ است‌ که‌ در دامنۀ‌ کوههای‌ هیمالیا، بین‌ کشورهای‌ تبت‌ و آسام‌، قرار گرفته‌ است‌. حکومت‌ آن‌ پادشاهی‌ است‌ و نسل‌ به‌ نسل‌ از پدر به‌ پسر می‌رسد. این‌ کشور در سال‌ 1949 استقلال‌ خود از انگلیس‌ را به‌ دست‌ آورد. در حال‌ حاضر، کشور هند در مناسبات‌ خارجی‌ و واگذاری‌ پول‌ به‌ بوتان‌ کمک‌ می‌کند. جمعیت‌ این‌ کشور 000/660/1 نفر و پایتخت‌ آن‌، شهر  تیمپو  است‌.

سبد خرید