بنین‌

بنین‌، کشوری‌ کوچک‌ در غرب‌  آفریقا ست‌ که‌ از سال‌ 1960 الی‌ 1975 به‌ “داهومی‌” معروف‌ بود. این‌ کشور، دارای‌ آب‌ و هوای‌ گرم‌ و مرطوب‌ است‌ و مردم‌ آن‌ فقیر هستند. اقتصاد بنین‌، تا حد زیادی‌ به‌ خرما وابسته‌ است‌. بنین‌ در سال‌ 1960 از تسلط‌ فرانسه‌ خارج‌ شد و استقلال‌ خود را به‌ دست‌ آورد.

سبد خرید