بِل‌، الکساندر گراهام‌  (1922-1847 م‌.)

الکساندر گراهام‌ بِل‌ مخترع‌  تلفن‌  است‌. او با هدف‌ کمک‌ به‌ افراد ناشنوا کار می‌کرد که‌ به‌ فرستادن‌ صدا به‌ مسافتهای‌ دور علاقه‌مند شد. در دهم‌ مارس‌ 1876، اولین‌ جمله‌ به‌ وسیله‌ تلفن‌ مخابره‌ شد.

سبد خرید