بِلیز

بلیز، کشوری‌ کوچک‌ در ساحل‌ شرقی‌  آمریکای‌ مرکزی‌  است‌. این‌ کشور، که‌ آخرین‌ مستعمرۀ‌ انگلستان‌ در آمریکا بود، توانست‌ در سال‌ 1981 استقلال‌ خود را به‌ دست‌ آورد. پایتخت‌ این‌ کشور بِلموپان‌، و صادرات‌ عمدۀ‌ آن‌ شکر است‌.

سبد خرید