بیلوروس‌

کشور بیلوروس‌ پس‌ از فروپاشی‌  اتحاد جماهیر شوروی‌  (سابق‌) در سال‌ 1991 به‌ استقلال‌ دست‌ یافت‌. همسایگان‌ آن‌ عبارتند از لهستان‌، کشورهای‌ حوزه‌  دریای‌ بالتیک‌، اکراین‌  و  روسیه‌ . اکثر نقاط‌ کشور، پوشیده‌ از جنگل‌ است‌ و تهیه‌ چوب‌ و الوار یکی‌ از صنایع‌ اصلی‌ آن‌ است‌. صنایع‌ غذایی‌ نظیر تولید لبنیات‌، کنسرو سازی‌ و نوشابه‌ سازی‌ نیز اهمیت‌ فراوانی‌ دارد.

سبد خرید