بتهوون‌  (1827-1770 م‌.)

بتهوون‌ آهنگساز بزرگ‌ آلمانی‌ بود که‌ بعضی‌ از بزرگترین‌ و مشهورترین‌ قطعه‌های‌ موسیقی‌ را ساخت‌. این‌ قطعات‌ شامل‌ “سمفونی‌”، “کنسرت‌” و کرهای‌ دسته‌ جمعی‌ است‌. بتهوون‌ در جوانی‌، یک‌ نوازندۀ‌ مشهور پیانو بود و بسیاری‌ از بزرگان‌ هنردوست‌، وی‌ را ستایش‌ می‌کردند. از سن‌ 30 سالگی‌، قدرت‌ شنوایی‌ وی‌ به‌ تدریج‌ رو به‌ کاهش‌ گذارد. او حتی‌ وقتی‌ کاملاً ناشنوا گردید، باز هم‌ به‌ ساخت‌ قطعات‌ موسیقی‌ ادامه‌ داد.

سبد خرید