بِکت‌، توماس‌  (1170-1118 میلادی‌)

بکت‌ سراُسقف‌ کانتربری‌ بود که‌ با درخواست‌ حقوق‌ ویژه‌ برای‌ کلیسا، پادشاه‌ هنری‌ دوم‌ را خشمگین‌ کرد. او به‌ دستور شاه‌، تبعید گردید. زمانی‌ که‌ او از تبعید بازگشت‌، بار دیگر شاه‌ را به‌ خشم‌ آورد. این‌ بار، چهار شوالیه‌، به‌ تصور اینکه‌ شاه‌ قصه‌ کشتن‌ وی‌ را دارد، در سال‌ 1170 ، وی‌ را در کلیسای‌ کانتربری‌ به‌ قتل‌ رساندند. این‌ اُسقف‌، در سال‌ 1173 ، یکی‌ از قدیسین‌ شد.

سبد خرید