خرس‌

خرسها، از بزرگترین‌ حیوانات‌ گوشتخوار به‌ شمار می‌آیند و غیر از آفریقا و استرالیا، در بیشتر نقاط‌ زمین‌، یافت‌ می‌شوند.

خرسهای‌ قهوه‌ای‌ آلاسکا، بزرگترین‌ نوع‌ این‌ حیوانات‌ هستند. وزن‌ آنها بیش‌ از 750 کیلوگرم‌ است‌. از دیگر خرسهای‌ غول‌پیکر، می‌توان‌ خرس‌ قطب‌ شمال‌ و خرس‌ خاکستری‌ غرب‌ آمریکای‌ شمالی‌ را نام‌ برد.

خرس‌ کوچک‌ عینکی‌، تنها خرسی‌ است‌ که‌ در آمریکای‌ جنوبی‌ زندگی‌ می‌کند؛ نام‌ او از علامتهای‌ دایره‌ شکل‌ دور چشمهایش‌ گرفته‌ شده‌ است‌.

کوچکترین‌ خرس‌ دنیا، خرس‌ آفتابی‌ جنگلهای‌ جنوب‌ شرقی‌ آسیاست‌ که‌ وزن‌ آن‌ تقریباً 65 کیلوگرم‌ است‌.

خرسها، به‌ خاطر وزن‌ سنگین‌ خود اغلب‌ آهسته‌ حرکت‌ می‌کنند. آنها دارای‌ دست‌ و پای‌ قوی‌، سنگین‌ و کوتاه‌، سرهای‌ پهن‌ و آرواره‌های‌ قوی‌ هستند. آنها برای‌ کندن‌ زمین‌ و پاره‌ کردن‌ گوشت‌، پنجه‌های‌ بلند و خطرناکی‌ دارند.

قدرت‌ بینایی‌ خرسها خیلی‌ قوی‌ نیست‌، در عوض‌ از حس‌ بویایی‌ قوی‌ای‌ برخوردار هستند. این‌ حیوانات‌ با وجود جثۀ‌ سنگین‌ قادرند از درختها بالا بروند.

خرسها، تقریباً همه‌ چیز از جمله‌ برگ‌ و ریشۀ‌ درختان‌، میوه‌، گردو، فندق‌ و دانه‌های‌ درختان‌ را می‌خورند. آنها از خوردن‌ عسل‌ و مورچه‌، بسیار لذت‌ می‌برند و اغلب‌ به‌ لانۀ‌ مورچه‌ها و کندوهای‌ عسل‌ حمله‌ می‌کنند. خرسها سایر حشرات‌ را نیز می‌خورند و ماهی‌ و حیوانات‌ کوچک‌ را شکار می‌کنند.

خرسها، حیواناتی‌ خجالتی‌ هستند؛ اما اگر مورد آزار و اذیت‌ قرار بگیرند، وحشیانه‌ حمله‌ خواهند کرد.

سبد خرید