لوبیا

لوبیا، یکی‌ از انواع‌ حبوبات‌ است‌ که‌ در تمام‌ قسمتهای‌ کرۀ‌ زمین‌ می‌روید و هزاران‌ سال‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مادۀ‌ غذایی‌، مورد مصرف‌ قرار می‌گیرد.

لوبیا، یکی‌ از ارزانترین‌ و رایجترین‌ مواد غذایی‌ است‌ که‌ همۀ‌ مردم‌ از آن‌ استفاده‌ می‌کنند. مقدار  پروتئین‌  لوبیا زیاد است‌. بعضی‌ از لوبیاها نیز مورد مصرف‌ حیوانات‌ قرار می‌گیرند.

لوبیا دارای‌ صدها نوع‌ گوناگون‌ است‌ که‌ معروفترین‌ آنها عبارتند از: لوبیا قرمز، لوبیا سبز، لوبیا سفید، باقلا و  سویا . برخی‌ از آنها مانند سویا در تهیۀ‌ روغن‌ نباتی‌، صابون‌ و لاک‌ الکل‌ به‌ مصرف‌ می‌رسند.

 

سبد خرید