باتـری‌

باتریها، توسط‌ مواد شیمیایی ذخیره‌ شده‌ در درون‌ خود،  الکتریسیته‌  تولید می‌کنند باتریهای‌ خشک‌، مانند انواعی‌ که‌ در بعضی‌ از رادیوهای‌ ترانزیستوری‌، چراغ‌ قوه‌ها و ماشین‌ حساب‌ها به‌ کار می‌روند، فقط‌ برای‌ مدت‌ محدودی‌ الکتریسیته‌ تولید می‌کنند. باتری‌ اتومبیل‌، قابل‌ شارژ است‌، یعنی‌ می‌توان‌ دوباره‌ از آن‌ استفاده‌ کرد. این‌ باتری‌ از صفحات‌ سُرب‌ و اکسید سُرب‌ که‌ در اسید سولفوریک‌ رقیق‌ قرار گرفته‌اند، تشکیل‌ شده‌ است‌. هنگام‌ استفاده‌ از باتری‌، مواد شیمیایی‌ موجود در این‌ صفحات‌ آن‌قدر تغییر می‌کنند تا انرژی‌ باتری‌ کاملاً مصرف‌ شود. با استفاده‌ از جریان‌ الکتریکی‌، مواد شیمیایی‌ به‌ حالت‌ اولشان‌ برمی‌گردند. حال‌ اگر قطبهای‌  مثبت‌  و  منفی‌  با یک‌  رسانا  به‌ همدیگر وصل‌ شوند، جریان‌ دوباره‌ برقرار می‌شود.

سبد خرید