خـفاش‌

خفاشها مانند پرندگان‌ پرواز می‌کنند، با اینکه‌ در حقیقت‌  پستاندار  هستند.

خفاش‌، تنها پستانداری‌ است‌ که‌ واقعاً پرواز می‌کند. بالهای‌ این‌ جانور پَر ندارد، اما، لایۀ‌ پوستی‌ نازکی‌ بین‌ استخوانهای‌ “انگشتی‌” دراز او کشیده‌ شده‌ است‌. در بیشتر خفاشها، بالها به‌ پاها و دم‌ نیز وصل‌ است‌.

بیش‌ از 2000 نوع‌ خفاش‌ وجود دارد که‌ بیشتر در مناطق‌ گرم‌ و مرطوب‌، زندگی‌ می‌کنند.

بزرگترین‌ خفاشها “روباه‌ پرنده‌” یا “خفاش‌ میوه‌ خوار” نامیده‌ می‌شود پهنای‌ بالهای‌ این‌ خفاشها به‌ 5/1 متر می‌رسد. خفاش‌های‌ حشره‌ خوار. معمولاً کوچکتر هستند و پهنای‌ بال‌ آنها کمتر از 30 سانتیمتر است‌. آنها در بیشتر نقاط‌ جهان‌ زندگی‌ می‌کنند و در فصل‌ زمستان‌ در محل‌ تاریکی‌ به‌  خواب‌ زمستانی‌  فرو می‌روند.

خفاش‌ خون‌آشام‌ در آمریکای‌ جنوبی‌، روش‌ بسیار غیر معمولی‌ برای‌ تغذیه‌ دارد. او با دندانهای‌ خود، حیوانات‌ را گاز می‌گیرد و خون‌ آنها را می‌نوشد.

بیشتر خفاشان‌ در روز می‌خوابند و در شب‌ پرواز می‌کنند. به‌ عقیدۀ‌ دانشمندان‌، خفاشان‌ برای‌ پرواز کردن‌ نیازی‌ به‌ بینایی‌ قوی‌ ندارند. آنها با استفاده‌ از یک‌ سیستم‌ “رادار”، راه‌ خود را در تاریکی‌ پیدا می‌کنند. آنها صداهایی‌ با فرکانس‌ بالا تولید می‌کنند که‌ به‌ ندرت‌ برای‌ انسان‌ قابل‌ شنیدن‌ است‌. امواج‌ صوتی‌ حاصله‌، به‌ اجسام‌ مقابل‌ برخورد می‌کنند و منعکس‌ می‌شوند. بدین‌ طریق‌، خفاش‌ درمی‌یابد که‌ کجا قرار دارد و چه‌ مانعی‌ بر سر راه‌ او است‌.

سبد خرید