هواسنج‌

فشار زیاد هوا، نشانه‌ آب‌ و هوای‌ خوب‌، و فشار کم‌ هوا، نشانۀ‌ تغییر آب‌ و هوا و بدی‌ آن‌ است‌. هواسنج‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ چنین‌ تغییراتی‌ به‌ کار می‌رود.

هواسنج‌، دارای‌ دو نوع‌  فنری‌  و  جیوه‌ای‌  است‌. درون‌ هواسنج‌ فنری‌، که‌ نسبت‌ به‌ نوع‌ جیوه‌ای‌ دارای‌ کاربرد بیشتری‌ است‌، جعبۀ‌ فلزی‌ صافی‌ قرار دارد. هوای‌ درون‌ جعبه‌ دارای‌ فشار بسیار کمی‌ است‌. دیواره‌های‌ فلزی‌ آن‌ به‌ قدری‌ نازک‌ هستند که‌ به‌ راحتی‌ خمیده‌ می‌شوند. وجود فنر سبب‌ می‌شود که‌ جعبۀ‌ فلزی‌ مچاله‌ نشود.

هنگامی‌ که‌ فشار هوا کم‌ بشود، فنر داخل‌ جعبه‌، دیواره‌های‌ آن‌ را از هم‌ دور می‌کند. با بالا رفتن‌ فشار هوا، دیواره‌ها به‌ سوی‌ یکدیگر فشرده‌ می‌شوند. این‌ حرکات‌، از طریق‌ اهرمها و دنده‌ها، به‌ عقربه‌ انتقال‌ می‌یابند و سبب‌ چرخش‌ آن‌ می‌شوند.

سبد خرید