بانک‌

بانکها، شرکتهایی‌ هستند که‌ پول‌ مردم‌ را به‌ طور مطمئن‌ نگهداری‌ می‌کنند. گذاشتن‌ پول‌ در بانک‌ در اول‌ کار، “افتتاح‌ حساب‌”، نامیده‌ می‌شود. هر بار، که‌ پول‌ دیگری‌ را به‌ حساب‌ خود می‌گذارید، این‌ کار را “واریز” می‌نامند. هنگامی‌ که‌ مبلغی‌ از پول‌ خود را از بانک‌ بیرون‌ می‌آورید، در واقع‌ “برداشت‌ پول‌” انجام‌ داده‌اید.

بانکها، علاوه‌ بر نگهداری‌ امن‌ پول‌، به‌ مردم‌ وام‌ نیز می‌دهند و راههایی‌ مختلفی‌ برای‌ پس‌انداز و آسانتر خرج‌ کردن‌ پول‌، ارائه‌ می‌کنند.

سبد خرید