گورکن‌

گورکن‌ها، حیواناتی‌ بزرگ‌ و شبیه‌ به‌ راسو هستند. آنها در اروپا، آمریکای‌ شمالی‌ و آسیا زندگی‌ می‌کنند.

گورکن‌ها  پستاندار  هستند. آنها دارای‌ بدنی‌ پر مو، دندانهای‌ تیز، آرواره‌های‌ قوی‌ و پنجه‌های‌ پر قدرتی‌ هستند. فاصلۀ‌ پوزه‌ تانوک‌ دُم‌ یک‌ گورکن‌ کاملاً بالغ‌، 75 سانتیمتر، و ارتفاع‌ آن‌ از زمین‌، 30 سانتیمتر است‌.

مردم‌، به‌ ندرت‌ گورکن‌ها را در طول‌ روز می‌بینند. آنها، در شب‌ فعال‌ هستند و بعد از غروب‌ آفتاب‌ و برای‌ یافتن‌ غذا از لانه‌های‌ خود خارج‌ می‌شوند. گورکن‌ها از ریشۀ‌ درختان‌ تغذیه‌ می‌کنند و نیز انواع‌ موش‌، حشره‌ها، قورباغه‌ها و سایر جانوران‌ کوچک‌ را شکار می‌کنند.

لانۀ‌ گورکن‌ها، در زیر زمین‌ و بسیار استادانه‌ حفر می‌شود و دارای‌ چند درِ ورودی‌، شبکه‌ای‌ از تونلهای‌ بلند زیرزمینی‌ و چند اتاق‌ می‌باشد. گورکن‌ پس‌ از لانه‌ سازی‌، جفتگیری‌ می‌کند و در هر نوبت‌، صاحب‌ دو تا چهار بچه‌ می‌شود.

 

سبد خرید