بابیج‌، چارلز

چارلز بابیج‌ (1871-1792 م‌)، معروف‌ به‌ “پدر کامپیوتر”، مخترع‌ و ریاضیدان‌ انگلیسی‌ بود. وی‌ در سال‌ 1833 کار خود را روی‌ “ماشین‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ ارقام‌” آغاز کرد که‌ برای‌ انجام‌ هر نوع‌ عملیات‌ ریاضی‌ طراحی‌ شده‌ بود. گرچه‌ ماشین‌ بابیج‌، با استفاده‌ از چرخ‌ و محور کار می‌کرد، ولی‌ بخشهای‌ اصلی‌ آن‌ از جمله‌ حافظه‌، در ساختمان‌ کامپیوترهای‌ مدرن‌ امروزی‌ نیز به‌ کار می‌رود. ارقام‌ و برنامه‌ها، توسط‌ کارتهای‌ سوراخ‌ شده‌ای‌، به‌ ماشین‌ داده‌ می‌شد.

اما اختراع‌ بابیج‌، هرگز کامل‌ نگردید. هم‌ اکنون‌ این‌ دستگاه‌ نیمه‌ تمام‌ در موزۀ‌ علوم‌ لندن‌ نگهداری‌ می‌شود.

سبد خرید