آزتک‌ها

امپراتوری‌ آزتک‌ها، یک‌ تمدن‌ سرخپوستی‌ بود که‌ در زمان‌ کشف‌ آن‌ توسط‌ اسپانیایی‌ها، در نواحی‌ مکزیک‌ و آمریکای‌ مرکزی‌ وجود داشت‌.  فرماندۀ‌ اسپانیایی‌ به‌ نام‌ هرناندو کورتز، 600 مرد جنگی‌ خود را در سواحل‌ آنجا پیاده‌ کرد و طی‌ دو سال‌، امپراتوری‌ آزتک‌ها را برای‌ همیشه‌ از بین‌ برد.

مونتزوما، آخرین‌ حاکم‌ آزتک‌ها بود. او در سال‌ 1519، از سربازان‌ اسپانیایی‌ شکست‌ خورد. با وجودی‌ که‌ تعداد پیروان‌ وی‌ بی‌شمار بودند، اما اسپانیاییها با به‌ اسارت‌ گرفتن‌ وی‌ آنجا را تحت‌ کنترل‌ خود درآوردند.

آزتک‌ها، به‌ خاطر مراسم‌ مذهبی‌ بی‌رحمانۀ‌ خود مشهور بودند. آنها همیشه‌ باید انسانها را در مقابل‌ معبد یکی‌ از خدایان‌، قربانی‌ می‌کردند.

سبد خرید