جمهوری‌، آذربایجان‌

جمهوری‌ آذربایجان‌ در کنارۀ‌ غربی‌  دریای‌ خزر ، در سال‌ 1936 میلادی‌ یکی‌ از جمهوریهای‌ تشکیل‌ دهندۀ‌ اتحادجماهیر شوروی‌ (سابق‌) شد، اما با فروپاشی‌ شوروی‌ در سال‌ 1991، به‌ استقلال‌ کامل‌ دست‌ یافت‌. این‌ کشور از سال‌ 1992 با ارمنستان‌ در حال‌ جنگ‌ بوده‌ است‌، اما اخیراً مذاکرات‌ صلح‌ با میانجیگری‌ برخی‌ از کشورها از جمله‌  جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، در حال‌ انجام‌ است‌.

سبد خرید