اتـم‌

همۀ‌ چیزها از اتم‌ ساخته‌ شده‌اند. اشیایی‌ که‌ شما می‌توانید ببینید، مانند چوب‌ یک‌ میز، و آن‌ چه‌ نمی‌توانید ببینید، مانند هوا، همه‌ از اجتماع‌ اتمها شکل‌ گرفته‌اند. شما هم‌ از اتمها ساخته‌ شده‌اید. اگر اتمها کاملاً به‌ یکدیگر چسبیده‌ باشند، آن‌ ماده‌ «جامد» است‌؛ اگر بین‌ اتمهای‌ یک‌ جسم‌، فضای‌ خالی‌ وجود داشته‌ باشد، طوری‌ که‌ بتوانند بیشتر حرکت‌ کنند، آن‌ جسم‌ «مایع‌» است‌؛ در صورتی‌ که‌ اتمها آزادانه‌ قادر به‌ حرکت‌ باشند و کاملاً از یکدیگر فاصله‌ بگیرند، ماده‌ «گاز» است‌ (مانند هوا).

اتمها به‌ قدری‌ کوچک‌ هستند که‌ ما نمی‌توانیم‌ آنها را ببینیم‌؛ بنابراین‌، تصور اندازۀ‌ آنها هم‌ بسیار مشکل‌ است‌. برای‌ مثال‌، نقطۀ‌ پایان‌ جمله‌ را نگاه‌ کنید. درون‌ آن‌ تقریباً 250 میلیارد اتم‌ وجود دارد!

اما حتی‌ اتمها هم‌ از ذرات‌ کوچکتری‌ تشکیل‌ شده‌اند. ساده‌ترین‌ اتم‌، گاز سبک‌ هیدروژن‌ است‌. در مرکز آن‌ «پروتون‌» وجود دارد که‌ در مدار اطراف‌ آن‌، «الکترون‌» در حال‌ چرخش‌ است‌. اتمهای‌ دیگر ساختمان‌ پیچیده‌تری‌ دارند. برای‌ مثال‌، اتم‌ کربن‌ در مرکز خود 6 پروتون‌ و 6 نوترون‌ و روی‌ مدارها 6 الکترون‌ در حال‌ گردش‌ دارد. اتم‌ اورانیوم‌ با داشتن‌ 92 الکترون‌، 92 پروتون‌ و 146 نوترون‌، بزرگترین‌ اتمی‌ است‌ که‌ به‌ طور طبیعی‌ وجود دارد.

سبد خرید