آتـن‌

آتن‌، پایتخت‌ کشور  یونان‌  است‌. این‌ شهر، روزگاری‌ مرکز تمدن‌ جهان‌ و فراگیری‌ علوم‌ بود. در سال‌ 479 قبل‌ از میلاد، مردم‌ آتن‌ در بیرون‌ راندن‌ نیروهای‌ قدرتمند ایرانی‌ از اروپا نقش‌ مهمی‌ را ایفا کردند. پس‌ از آن‌، آتن‌ تحت‌ رهبری‌ و فرماندهی‌ پریکلس‌ (424 – 490 قبل‌ از میلاد) مهمترین‌ شهر یونان‌ شد. پریکلس‌، ساختمانهای‌ با شکوه‌ و زیبایی‌ به‌ ویژه‌ در بالای‌ تپه‌ آکروپولیس‌ ساخت‌. حتی‌ پس‌ از تسخیر یونان‌ توسط‌ رومیان‌، آتن‌ شهرت‌ خود را به‌ عنوان‌ یک‌ مرکز فرهنگی‌ حفظ‌ کرد.

سبد خرید