سیـارک‌

سیارکها تعداد بیشماری‌ سیارۀ‌ کوچک‌ هستند که‌ در زمان‌ شکل‌گیری‌ خورشید و سایر سیاره‌ها از آنها جدا شده‌اند. بسیاری‌ از این‌ اجرام‌ در فاصلۀ‌ بین‌ مدارهای‌  مریخ‌  و  مشتری‌  یافت‌ می‌شوند. برخورد سیارکها، روی‌  ماه‌  و تیر (عطارد) گودالهایی‌ تشکیل‌ داده‌ است‌ که‌ از زمین‌ دیده‌ می‌شوند.

بزرگترین‌ سیارک‌ “سرس‌” است‌ که‌ تقریباً 1000 کیلومتر پهنا دارد، اما اندازه‌ بیشتر 000/30 سیارکی‌ که‌ آن‌ قدر بزرگ‌ هستند که‌ بتوانیم‌ از آنها عکسبرداری‌ کنیم‌، کمتر از یک‌ دهم‌ سیارک‌ “سرس‌” است‌.

 

سبد خرید