ارتش‌

امروزه‌، بیشتر ارتشهای‌ جهان‌ از نیروهای‌ جنگی‌، خدماتی‌ و اداری‌ استفاده‌ می‌کنند. نیروهای‌ جنگی‌ عبارتند از: “پیاده‌ نظام‌” که‌ به‌ تفنگ‌ و نارنجک‌ مجهز است‌، واحدهای‌ زرهی‌ که‌ از تانک‌ و سایر خودروهای‌ زرهی‌ استفاده‌ می‌کنند، توپخانه‌ که‌ سلاحهای‌ سنگین‌ شلیک‌ می‌کند، و چتربازان‌ که‌ با چتر در میدان‌ جنگ‌ فرود می‌آیند.

نیروهای‌ خدماتی‌ ، برای‌ ارتشهای‌ امروزی‌ بسیار حیاتی‌ هستند. آنها مهمات‌، غذا، سوخت‌ و سایر تدارکات‌ مورد نیاز نیروهای‌ جنگی‌ را تأمین‌ می‌کنند. نیروهای‌ خدماتی‌ عبارتند از : کادر پزشکی‌ و مهندسان‌ مین‌گذار، پل‌ساز، جاده‌ ساز و مهندسانی‌ که‌ باند پرواز را برای‌ فرود هواپیماها آماده‌ می‌کنند.

سبد خرید