زِره‌

زره‌، پوششی‌ است‌ که‌ در هنگام‌ جنگ‌ برای‌ محافظت‌ از بدن‌ به‌ تن‌ می‌کنند. زره‌، اولین‌ بار حدود 5000 سال‌ قبل‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌ و در ابتدا، جنس‌ آن‌ از چرم‌ بادوام‌ بود. بعدها زره‌ سینه‌، کلاهخود و سپر فلزی‌ ساخته‌ شدند، اما هنوز بقیۀ‌ بدن‌ به‌ وسیلۀ‌ چرم‌ یا پوشش‌ فلزی‌ قابل‌ انعطافی‌ که‌ از تعداد زیادی‌ حلقه‌ آهنی‌ کوچک‌ ساخته‌ شده‌ بود، حفاظت‌ می‌شد. در قرون‌ وسطی‌’، شوالیه‌ها با استفاده‌ از زرهی‌ فلزی‌ که‌ سر تا پای‌ آنها را می‌پوشاند وبیش‌ از 30 کیلوگرم‌ وزن‌ داشت‌، جنگ‌ می‌کردند. امروزه‌ از فلزات‌ سبک‌ و انواعی‌ از پلاستیک‌ها برای‌ ساختن‌ جلیقه‌های‌ ضدگلوله‌ استفاده‌ می‌شود. سربازان‌ و نیروهای‌ پلیس‌، این‌ نوع‌ جلیقه‌ها را بر تن‌ می‌کنند.

سبد خرید