ارمنستان‌

ارمنستان‌ کشوری‌ کوهستانی‌ و هم‌ مرز با ایران‌ و ترکیه‌ است‌. تا سال‌ 1991 میلادی‌، یکی‌ از جمهوریهای‌ اتحادجماهیر شوروی‌ (سابق‌) بود. این‌ کشور دارای‌ معادن‌ و صنایع‌ شیمیایی‌ است‌ و انجیر، حبوبات‌ و پنبه‌ نیز در آن‌ کشت‌ می‌شود.

در سال‌ 1988 ، وقوع‌ زلزله‌ شدیدی‌ در ارمنستان‌، به‌ مرگ‌ بیش‌ از 000/55 نفر منجر شد.

سبد خرید