ناوگان‌ جنگی‌

واژۀ‌ انگلیسی‌ ناوگان‌، از کلمه‌ اسپانیایی‌ “آرمادا”، به‌ معنی‌ مجموعۀ‌ بزرگی‌ از کشتیهای‌ جنگی‌ گرفته‌ شده‌ است‌. مشهورترین‌ ناوگان‌، مجموعه‌ کشتیهای‌ جنگی‌ اسپانیا بود که‌ در سال‌ 1588 میلادی‌، تصمیم‌ به‌ تصرف‌ انگلستان‌ گرفت‌. این‌ ناوگان‌ از 130 کشتی‌ بزرگ‌ و کاملاً مسلح‌ تشکیل‌ شده‌ بود.

کشتیهای‌ انگلستان‌ سریعتر حرکت‌ می‌کردند و آسانتر مانور می‌دادند و نیز توسط‌ دریا نوردان‌ ماهرتری‌ هدایت‌ می‌شدند؛ بنابراین‌، انگلیسیها، کشتیهای‌ توپدار خود را به‌ تعقیب‌ ناوگان‌ اسپانیا که‌ به‌ دریا عقب‌ نشینی‌ کرده‌ بود، فرستادند. در پایان‌ جنگ‌، چند کشتی‌ اسپانیایی‌ غرق‌ شده‌ و تعداد بسیار زیادی‌ نیز آسیب‌ دیده‌ بودند. ناوگان‌ اسپانیا به‌ آب‌های‌ بالای‌ بریتانیا رانده‌ شد و تنها 67 فروند از 130 کشتی‌ اسپانیایی‌ به‌ کشور اسپانیا رسیدند.

سبد خرید