آرک‌ رایت‌، ریچارد  (1792 – 1732 م‌)

ریچارد آرک‌ رایت‌ یکی‌ از مخترعان‌ انگلیسی‌ بود که‌ بیشتر به‌ خاطر اختراع‌ دستگاه‌ ریسندگی‌، که‌ تولید انبوه‌ پارچه‌های‌ نخی‌ را ممکن‌ می‌ساخت‌، مشهور شد. وی‌ این‌ اختراع‌ را در سال‌ 1769 به‌ ثبت‌ رساند و سپس‌ اولین‌ کارگاه‌ ریسندگی‌ خود را تأسیس‌ کرد. آرک‌ رایت‌، پیشگام‌ نظام‌ کارخانه‌ای‌ جدید است‌. موفقیت‌ بزرگ‌ وی‌ پایه‌های‌  انقلاب‌ صنعتی‌  را بنیان‌ نهاد.

سبد خرید