آرژانتین‌

آرژانتین‌، دومین‌ کشور بزرگ‌  آمریکای‌ جنوبی‌  است‌. بیشتر جمعیت‌ این‌ کشور، کشاورز و مزرعه‌دار هستند؛ زیرا بیشتر سرمایۀ‌ کشور آرژانتین‌ از راه‌ کشاورزی‌ و دامداری‌ به‌دست‌ می‌آید. آرژانتین‌ یکی‌ از تولید کنندگان‌ عمدۀ‌

گوشت‌ گاو و گوساله‌، میوه‌، گندم‌، ذرت‌ خوشه‌ای‌، ارزن‌، و پشم‌ جهان‌ است‌.

منطقۀ‌ اصلی‌ کشاورزی‌ این‌ کشور، پامپاس‌ است‌ (واژه‌ای‌ اسپانیولی‌ به‌ معنی‌ دشت‌ها). این‌ دشتها در شمال‌ غربی‌ و جنوب‌ پایتخت‌ کشور (بوئنوس‌ آیرس‌) قرار دارند. در این‌ مناطق‌ میلیونها رأس‌ گاو در چراگاههای‌ سرسبز پرورش‌ می‌یابند. شمال‌ آرژانتین‌ پوشیده‌ از جنگلهای‌ استوایی‌ است‌. در جنوب‌ و پایینترین‌ نقطۀ‌ آمریکای‌ جنوبی‌ بیابان‌ خشک‌ پاتاگونیا قرار دارد. قسمت‌ غربی‌ کشور، بسیار خشک‌ است‌ و به‌ کوهستان‌ آند منتهی‌ می‌شود. بلندترین‌ قلۀ‌ آمریکایی‌ جنوبی‌، آکونکاگوآ، با ارتفاع‌ 6960 متر در این‌ رشته‌ کوه‌ قرار دارد. از سال‌ 1535 تا سال‌ 1810، اسپانیا بر این‌ کشور حکومت‌ می‌کرد. امروزه‌، بیشتر مردم‌ آرژانتین‌ از نسل‌ اروپاییان‌ هستند؛ گرچه‌ هنوز هم‌ حدود 20000 سرخپوست‌ بومی‌ در این‌ کشور زندگی‌ می‌کنند.

سبد خرید