شمالگان‌

شمالگان‌، ناحیه‌ای‌ در اطراف‌  قطب‌ شمال‌  است‌. در خود قطب‌ شمال‌ هیچ‌گونه‌ خشکی‌ وجود ندارد؛ بلکه‌ سراسر آن‌ پوشیده‌ از دریاهای‌ یخزدۀ‌ بسیار وسیع‌ است‌. زمین‌ شمالگان‌ در بیشتر اوقات‌ سال‌، سخت‌ و منجمد است‌. در تابستان‌ زودگذر، یخ‌ موجود در خاک‌، آب‌ می‌شود و بعضی‌ از گیاهان‌ از جمله‌ گلهای‌ رنگی‌ زیبا رشد می‌کنند. امروزه‌، نسبت‌ به‌ گذشته‌، مردم‌ بیشتری‌ در شمالگان‌ زندگی‌ می‌کنند، زیرا معادن‌ زیر زمینی‌ غنی‌ و نفت‌ در آنجا کشف‌ شده‌ است‌. شما می‌توانید مدار شمالگان‌ را روی‌ نقشه‌ بیابید. این‌ مدار در نیمکرۀ‌ شمالی‌ زمین‌ است‌ و از خط‌ استوا 5/66 درجه‌ فاصله‌ دارد.

نزدیک‌ قطب‌ شمال‌ هوا بسیار سرد است‌؛ زیرا در آنجا هرگز خورشید در بالای‌ آسمان‌ قرار نمی‌گیرد. در بعضی‌ از روزهای‌ زمستان‌، خورشید اصلاً طلوع‌ نمی‌کند. در تابستان‌ نیز بعضی‌ وقتها در تمام‌ شبانه‌روز می‌توان‌ خورشید را دید.

سبد خرید