تیر و کمان‌

تیر و کمان‌، در گذشته‌ به‌ عنوان‌ وسایل‌ شکار و جنگ‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گرفتند، ولی‌ امروزه‌ بیشتر در ورزش‌، کاربرد دارند. هیچ‌کس‌ نمی‌داند تیر و کمان‌، اولین‌ بار، چه‌ زمانی‌ استفاده‌ شده‌، ولی‌ انسان‌ ما قبل‌ تاریخ‌ بی‌گمان‌ برای‌ یافتن‌ غذا و دفاع‌ از خود در برابر حیوانات‌، آن‌ را به‌ کار می‌برده‌ است‌. قبل‌ از پیدایش‌ باروت‌ و توپخانه‌، ارتشی‌ که‌ بهترین‌ کمان‌اندازها را داشت‌ معمولاً برندۀ‌ جنگها بود.

امروزه‌، تیراندازی‌ با کمان‌، ورزش‌ پر طرفداری‌ است‌. در این‌ ورزش‌، عرض‌ هدف‌ 2/1 متر و طول‌ تیر حدود 71 سانتیمتر برای‌ مردان‌ و کمی‌ کوتاهتر برای‌ زنان‌ است‌. جنس‌ کمان‌ معمولاً از چوب‌ یا فایبرگلاس‌ است‌.

سبد خرید