آکواریوم‌

آکواریوم‌ جایی‌ است‌ که‌ در آن‌، ماهی‌ و سایر جانوران‌ آبزی‌ را نگهداری‌ و دربارۀ‌ آنها مطالعه‌ می‌کنند. بسیاری‌ از آکواریومهای‌ بزرگ‌ و عمومی‌ به‌ خاطر تربیت‌ بسیار ماهرانۀ‌ حیوانات‌ بازیگوشی‌ مانند  دلفین‌  و  نهنگ‌ ، مشهور شده‌اند. آکواریوم‌ خانگی‌، ظرف‌ شیشه‌ای‌ کوچکی‌ است‌ که‌ ماهی‌ و سایر موجودات‌ آبزی‌ مانند گیاهان‌ را در آن‌ نگهداری‌ می‌کنند. آکواریوم‌، معمولاً از شیشه‌، ساخته‌ می‌شود؛ یا یک‌ طرف‌ آن‌ شیشه‌ای‌ است‌ تا درون‌ آن‌ به‌ خوبی‌ دیده‌ شود. بسیاری‌ از مردم‌،  ماهیهای‌ استوایی‌  زیبایی‌ را درون‌ آکواریوم‌ نگهداری‌ می‌کنند که‌ برای‌ گرم‌ کردن‌ آب‌ درون‌ آن‌، از بخاریهای‌ مخصوصی‌ استفاده‌ می‌شود. نگهداری‌ این‌ ماهیها نیاز به‌ دقت‌ و توجه‌ بسیار خاصی‌ دارد.

سبد خرید