بوزینه‌

بوزینه‌ها جانورانی‌ هستند که‌ به‌ انسان‌ بیشترین‌ شباهت‌ را دارند. گروه‌های‌ خونی‌ و بیشتر بیماریهای‌ آنها شبیه‌ انسان‌ است‌. این‌ حیوانات‌، مغزهای‌ بزرگی‌ دارند، اما حتی‌ مغز گوریل‌ نیز تنها حدود نصف‌ مغز انسان‌ است‌. بوزینه‌ها، بر خلاف‌ میمونها دارای‌ دم‌ نیستند. چهار نوع‌ بوزینه‌ وجود دارد: گوریلها و  شمپانزه‌ها  در آفریقا،  اورانگ‌ اوتان‌ها  در برونئی‌ و سوماترا، و گیبون‌ها که‌ در آسیای‌ جنوب‌ شرقی‌ زندگی‌ می‌کنند.

سبد خرید