آنتیگوآ و باربودا

این‌ کشور، از دو جزیرۀ‌ کوچک‌ واقع‌ در دریای‌ کارائیب‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ و در سال‌ 1981 میلادی‌ مستقل‌ شد، ولی‌ شخص‌ اول‌ آن‌ همچنان‌ ملکۀ‌ انگلستان‌ (الیزابت‌ دوم‌) است‌.

آنتیگوآ در سال‌ 1493 توسط‌ کریستف‌ کلمب‌ کشف‌ و در سال‌ 1663 مستعمره‌ انگلستان‌ شد.

آندرسن‌، هانس‌کریستین‌  (1875 – 1805 ) Andersen, Hans Christian

آندرسن‌ یک‌ داستانسرای‌ دانمارکی‌ بود. داستانهای‌ افسانه‌ای‌ او مانند “پری‌ دریایی‌ کوچولو” و “جوجه‌ اردک‌ زشت‌”، هنوز در سراسر جهان‌ از محبوبیت‌ خاصی‌ برخوردارند.

سبد خرید