مورچه‌خوار

مورچه‌خوار آمریکای‌ جنوبی‌ موجودی‌ کنجکاو با پوزه‌ای‌ بلند و خمیده‌ است‌. شکل‌ این‌ پوزه‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ جانور بتواند مورچه‌ها و موریانه‌ها را از درون‌ لانه‌هایشان‌، به‌ دهان‌ خود بکشد. مورچه‌خوار با استفاده‌ از زبان‌ بلند و شلاق‌ مانند خود، حشره‌ها را شکار می‌کند. ممکن‌ است‌ فاصلۀ‌ نوک‌ دم‌ تا پوزه‌ مورچه‌خوار به‌ 2 متر برسد. این‌ حیوان‌ با استفاده‌ از چنگالهای‌ قوی‌ جلویی‌ خود آشیانۀ‌ مورچه‌ها و موریانه‌ها را ویران‌ می‌کند.

سبد خرید