جنوبگان‌

جنوبگان‌، قاره‌ای‌ است‌ که‌ قطب‌ جنوب‌ را احاطه‌ کرده‌ است‌. این‌ قاره‌، بسیار وسیع‌ و سرد است‌ و تنها جانوران‌ و گیاهان‌ معدودی‌ قادر به‌ زندگی‌ در آنجا هستند. تقریباً تمام‌ جنوبگان‌، پوشیده‌ از یک‌ یخ‌ پهنه‌ است‌ که‌ تنها چند رشته‌ کوه‌ آن‌ را می‌شکنند. میانگین‌ ضخامت‌ این‌ پهنه‌ 2500 متر است‌، اما در بعضی‌ نقاط‌، ضخامت‌ آن‌ به‌ بیش‌ از 4700 متر نیز می‌رسد.

سبد خرید