مورچه‌

مورچه‌ها، حشره‌هایی‌ اجتماعی‌ هستند و به‌ صورت‌ دسته‌ جمعی‌ زندگی‌ می‌کنند. بعضی‌ از مورچه‌ها روی‌ شاخه‌های‌ درختان‌ اجتماع‌ می‌کنند و بعضی‌ دیگر زیرِزمین‌ یا روی‌ تپه‌های‌ شنی‌ و ماسه‌ای‌ لانه‌ می‌سازند. مورچه‌ها سه‌ نوع‌ هستند: مورچه‌های‌ نر، مورچه‌های‌ ملکه‌ که‌ تخمگذاری‌ می‌کنند و مورچه‌های‌ کارگر یا ماده‌ که‌ جفتگیری‌ و تخمگذاری‌ نمی‌کنند.

سپاه‌ مورچه‌ها، در اطراف‌ محل‌ زندگی‌ خود در دسته‌های‌ چند میلیونی‌ رژه‌ می‌روند. آنها هر چیزی‌ را که‌ سر راهشان‌ قرار بگیرد، ـ حتی‌ جانوران‌ مزرعه‌ ـ را می‌بلعند.

سبد خرید