آنگولا

آنگولا کشور بزرگی‌ در جنوب‌ شرقی‌ قارۀ‌ آفریقا و مجاور اقیانوس‌ اطلس‌ است‌. در سال‌ 1482 میلادی‌، پرتغال‌ ادعای‌ مالکیت‌ بر این‌ سرزمین‌ را مطرح‌ کرد.

در سال‌ 1960 سیاهان‌ آنگولا علیه‌ پرتغالیها شورش‌ کردند و بدین‌ ترتیب‌، جنگ‌ میان‌ آنها آغاز شد. سرانجام‌ در سال‌ 1975 پرتغال‌ با استقلال‌ کامل‌ آنگولا موافقت‌ کرد، اما پس‌ از آن‌ در میان‌ حزبهای‌ رقیب‌، درگیری‌ شدیدی‌ آغاز شد. گروه‌هایی‌ از طرف‌های‌ درگیر، با در اختیار قرار دادن‌ نیرو و سلاح‌، از جانب‌ روسیه‌، کوبا، آفریقای‌ جنوبی‌ و ایالات‌ متحده‌ حمایت‌ می‌شدند. درسال‌ 1991، با اعلام‌ آتش‌بس‌ بین‌ دولت‌ و شورشیان‌، جنگ‌ 16 ساله‌ پایان‌ یافت‌.

سبد خرید